Video

CLIP: Chim đà điểu 'cà khịa' ông chú rồi tung cánh bỏ chạy

Bún Chả
Trong 36 Kế, chuồn là thượng sách!

Nguồn bài: 9gag