Đang xem từ khóa

Đầu máy xe lửa hơi nước

Nội thất hoài cổ đẹp như phim bên trong tàu hỏa đầu máy hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng Toa tàu dự kiến sẽ được khai thác vào năm 2021.
Suốt 40 năm, tai nạn xe lửa là trò tiêu khiển yêu thích của người dân Mỹ Từ năm 1896 đến những năm 1930, nhiều người Mỹ còn dàn dựng các vụ tai nạn tàu lửa đâm nhau tại các hội chợ để phục vụ nhu cầu giải trí của nhiều người.