Đang xem từ khóa

thần thoại trung quốc

Đi tìm nguồn gốc 'ba hồn bảy vía' của con người - mối liên kết chặt chẽ trong việc canh giữ mộ phần, cúng bái, đầu thai Chúng ta vẫn hay nói "ba hồn bảy vía", nhưng ý nghĩa thực sự đằng sau cụm từ này là gì?
Hạn Bạt: Từ thiên nữ cao quý cho tới quái vật bị người đời khinh ghét Trong các câu chuyện, truyền thuyết dân gian, Hạn Bạt là một loài quái vật thời thượng cổ chuyên gây hạn hán.