Hội hay lỡ tay gửi nhầm tin nhắn vào nghe tin mừng: Gửi tin trong Messenger vẫn có thể xóa được Facebook đang thử nghiệm một tính năng mới cho phép người dùng xóa tin nhắn sau khi đã gửi.