• Về đầu trang

QUY ĐỊNH CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

Nội dung trên mạng xã hội Lost Bird được đăng tải, chia sẻ và đánh giá bởi chính cộng đồng người sử dụng mà không có bất kì sự điều chỉnh, sửa chữa nào từ bên cung cấp nền tảng dịch vụ.

1. Đăng Ký

Thành viên có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác những thông tin dùng để đăng ký tài khoản của mình theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có thông tin không chính xác, thiếu trung thực, chúng tôi có quyền xem xét tạm khóa hoặc đình chỉ việc sử dụng tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

2. Quy Định Về Đăng Tải, Chia Sẻ Nội Dung

- Thành viên chịu trách nhiệm cá nhân về mọi nội dung được đăng tải và chia sẻ trên mạng xã hội Lost Bird.
- Tuy nhiên bạn không được đăng tải hay chia sẻ những nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

  • Không thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.
  • Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
  • Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
  • Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
  • Không gây gổ và sử dụng những lời lẽ, thái độ xúc phạm cá nhân hay tập thể.
  • Không lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
  • Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.

Chúng tôi sẽ loại bỏ những nội dung vi phạm pháp luật hoặc quy định riêng của mạng xã hội Lost Bird mà không thông báo trước cho bạn.

Chúng tôi chỉ tạo môi trường cho thành viên đăng tải, chia sẻ thông tin mà không tham gia vào quá trình đăng tải thông tin của bạn cũng như không chịu trách nhiệm với bất cứ thông tin không đúng hoặc không chính xác nào trong các nội dung được đăng tải bởi bạn. Vì thế, hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc, hiểu, đồng ý, chấp nhận các quy định của chúng tôi trước khi sử dụng mạng xã hội Lost Bird.