Đang xem từ khóa

Á vận hội 2018

Che giấu cả một con sông - Nỗ lực tuyệt vọng chống nạn ô nhiễm của Indonesia trước thềm Á vận hội Bên cạnh vấn đề môi trường, tội phạm và khủng bố cũng là bóng ma đeo đẳng chính quyền đất nước này trong hơn một tháng diễn ra Á vận hội.