Đang xem từ khóa

Absinthe

'Nàng tiên xanh' mà các văn nghệ sĩ hoài theo đuổi là ai? "Nàng tiên xanh" là cái tên rất phổ biến trong giới văn nghệ sĩ huyền thoại châu Âu vào thế kỷ 19 và 20, đặc biệt là ở nước Pháp. Vậy rốt cục nàng thơ nổi tiếng này là ai?