Đang xem từ khóa

ăn cà ri

Tình tiết mới trong vụ cô gái Việt bị sát hại tại Anh: Hai thủ phạm vô tư ăn cà-ri bên xác nạn nhân Không thiêu trụi cơ thể nạn nhân ngay, mà trước đó hai bị cáo là Unwin và McFall vẫn có thể ngồi nấu và ăn cà ri ngay khi nạn nhân đang thoi thóp nằm trên sàn nhà