Đang xem từ khóa

an tử động vật

Chú báo tuyết bị bắn chết khi sổng khỏi một sở thú tại Anh Để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, chú báo tuyết vô tội buộc phải bỏ mạng.