Đang xem từ khóa

Anastasia

Sẽ thế nào nếu các quốc gia biến thành... chiến binh? Một dự án tương tự bộ truyện đình đám "Hetalia: Axis Powers" chăng?