Đang xem từ khóa

anh chị em ruột

Những trò chơi khăm 'thốn tận rốn' chỉ những ai đông anh chị em mới hiểu Mối quan hệ mang tên anh chị em ruột thật khó để đưa ra định nghĩa chính xác. Chính người trong cuộc cũng không biết đối phương là "thiên thần" hay "yêu quái" cơ mà.