Đang xem từ khóa

bẫy mèo

Điệp viên thú là có thật và CIA có hẳn một dự án về nó CIA từng có một dự án trưng dụng các boss mèo làm gián điệp trong chiến tranh Liên Xô và nó... dở hơi không thể tả.
Muốn giữ boss mèo nằm yên, chỉ cần một vòng tròn là đủ Có rất nhiều kiểu vòng tròn bạn có thể áp dụng nếu muốn giữ boss mèo tăng động nằm yên một chỗ.