Đang xem từ khóa

bọ chét

Bạn sẽ thốt lên 'Ghê quá' khi biết những loài sinh vật này đang 'xây nhà' trên cơ thể mình Sự đa dạng của cơ thể con người là môi trường hoàn hảo cho hàng tỉ con bọ khác nhau, từ vi khuẩn đến các loài ký sinh phụ thuộc vào chúng ta để sống.