Đang xem từ khóa

caption

Khi caption mới là thứ quyết định 'độ mặn' của bức ảnh Hãy biết tìm niềm vui ở mọi lúc mọi nơi, kể cả đó là viện Bảo Tàng Nghệ Thuật với hàng trăm bức tranh nhàm chán.