Đang xem từ khóa

chiều không gian khác

Liệu con người có thể đột nhiên biến mất vào hư không? Có hay không một chiều không gian khác đang tồn tại, một con quái vật rình mò loài người như phim Stranger Things, hay đây đơn giản chỉ là một vụ dàn xếp hoàn hảo? Chỉ có trời mới biết.