Đang xem từ khóa

chơi

Tượng ơi, sao cậu không chơi với tớ? Chú chó nhỏ đã rất lúng túng khi bức tượng không trả bóng lại cho mình.