Đang xem từ khóa

con đàn bà

Vũ Khắc Tiệp bức xúc lên tiếng khi bị Khắc Việt chê là 'đàn bà' vì chuyện không tự giác đi cách ly Drama bắt đầu khi Vũ Khắc Tiệp lần đầu đáp trả lại chỉ trích nói mình là "đàn bà" trong thời gian anh bị cách ly.