Đang xem từ khóa

Corin Hardy

Đạo diễn Corin Hardy lần đầu tiết lộ chuyện gặp ma khi quay phim 'The Nun' ở Rumani Theo Hardy, đã có hai con ma giám sát xuất hiện ở trường quay bộ phim "Conjuring Universe's darkest chapter".