Đang xem từ khóa

dòng chữ trên mộ

Nhói lòng những câu chuyện đằng sau dòng chữ được khắc trên bia mộ Đôi khi nhìn thấy những câu chữ khó hiểu được khắc trên bia mộ, chúng ta thường tưởng tượng ra các câu chuyện khác nhau về những gì đã xảy ra với người đã khuất.