Đang xem từ khóa

fantastic four

8 dị nhân cấp cao nhất Omega dư sức thay đổi cả vũ trụ Marvel Sau thương vụ sáp nhập Fox và Disney, các dị nhân sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong tương lai của MCU.
10 câu hỏi chưa có lời giải về vũ trụ Marvel: Ai là người kế thừa Iron Man, ai mua lại Avengers Tower? Đây là những câu hỏi sẽ ấn định tương lai của MCU, tất nhiên cũng sẽ mở rộng vũ trụ phim Marvel đến một phạm vi lớn hơn rất nhiều.