Đang xem từ khóa

gót sen

Những tiêu chuẩn kỳ lạ về cái đẹp mà chúng ta mong 'một đi không trở lại' Đồng ý là "muốn đẹp thì phải cắn răng" nhưng ít ra thời buổi này chúng ta không nhổ trụi lông mi hay tự bó bàn chân của mình