Đang xem từ khóa

hiển vi

Hình dạng vạn vật dưới kính hiển vi là một thế giới khác bạn chưa hề biết đến Trong khi các nhà khoa học đang cố gắng nghiên cứu không gian, tại sao chúng ta không thử "ngâm cứu" những vật dụng thân quen dưới kính hiển vi nhỉ?
Lớp trang điểm sẽ trông đáng sợ thế nào khi nhìn qua kính hiển vi? Một blogger làm đẹp đã cho chúng ta thấy lớp trang điểm sẽ ảnh hưởng thế nào đến da.