Đang xem từ khóa

khía cạnh

Loạt ảnh giúp bạn 'mở mang tầm mắt' về thế giới rộng lớn muôn màu ngoài kia Loạt ảnh này không chỉ làm sáng tỏ nhiều mặt khác của cuộc sống, mà còn nhắc nhở rằng vẻ đẹp luôn nằm ở những điều đơn giản nhất.