Đang xem từ khóa

làm giấy

Làng nghề làm giấy truyền thống Trung Quốc tích cực thu mua... nước tiểu bé trai Làng nghề truyền thống này đang khan hiếm nguồn nước tiểu của trẻ em, thậm chí có người sẵn sàng bỏ ra 670 nghìn đồng cho một xô nước thải.