Đang xem từ khóa

Mary

Nàng geisha cao ngạo 40 năm lang thang trên đường phố Yokohama, mãi chờ một vị khách không bao giờ quay lại Cả một đời chỉ làm đúng một công việc duy nhất, có mấy ai đủ lòng kiên trì đó? Nếu làm được vậy phải có bao nhiêu ràng buộc cơ chứ...