Đang xem từ khóa

mì soba

Dân Nhật Bản tranh cãi về cách ăn mì: 'húp xì xụp' thể hiện sự tôn trọng, không làm là vô duyên Vì sao khi ăn mì người Nhật hay húp xì xụp?