Đang xem từ khóa

nhận lỗi

Làm vỡ kính xe, anh Tây hàng xóm đền bù bằng xấp tiền lẻ dày cộp và bức thư Google dịch không thể yêu hơn Không chỉ viết thư xin lỗi, anh Tây còn để lại tiền bồi thường.