Đang xem từ khóa

nhìn mà tức

Những điều nhỏ nhặt, bé như con kiến nhưng đủ khiến bạn muốn bùng cháy vì ức chế Có những ngày bạn cảm thấy hờn dỗi cả thế giới.