Đang xem từ khóa

#parkjinyoung

Dân mạng tìm ra điểm chung bất ngờ trong những bài hát có thành tích kém nhất của TWICE Điểm chung những bài hát có thành tích thấp nhất của TWICE là một sự bất ngờ không ai nghĩ tới.