Đang xem từ khóa

phụ nữ yêu nhau

Lịch sử cho thấy 'Women Married' đã diễn ra trước 'Gay Married' từ rất lâu rồi Vào thế kỷ 19, khi mà tình yêu đồng giới còn là một điều gì đó khá mới mẻ với xã hội thì những người phụ nữ đã tìm đến nhau...