Đang xem từ khóa

quên lãng

Cuộc đời bi kịch của Rosemary Kennedy - Từ em gái tổng thổng cho đến người con bị quên lãng Để không làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình, người cha của bà đã làm tất cả mọi thứ, kể cả biến con gái mình thành một người tàn tật và che giấu sự thật về bà.