Đang xem từ khóa

rãnh đại dương

Nhà thám hiểm bị sốc khi phát hiện túi nylon và vỏ kẹo xuất hiện ở rãnh đại dương sâu nhất thế giới Rác thải hiện diện khắp mọi nơi, ngay cả nơi sâu thẳm nhất.