Đang xem từ khóa

RFID

Nhiều công ty Anh gây tranh cãi vì muốn cấy microchip vào người nhân viên Không ít ý kiến cho rằng các ông chủ đang lạm quyền và xâm phạm quyền riêng tư của nhân viên.