Đang xem từ khóa

ruộng lúa

Chuyện chỉ có ở Nhật Bản: Khi nghệ thuật và nông nghiệp cùng nhau thăng hoa Việc sáng tạo những hình vẽ nghệ thuật trên ruộng lúa là truyền thống hàng năm ở thị trấn này.