Đang xem từ khóa

#sángtạo

Cứ ngỡ BST thời trang cao cấp nào hóa ra chỉ là bài tập thiết kế của sinh viên Văn Lang Các bạn sinh viên đã thể hiện tình yêu, ý thức trách nhiệm của mình với thiên nhiên một cách vô cùng sáng tạo thông qua các thiết kế thời trang.