Đang xem từ khóa

su ho vuong

Game Sử Hộ Vương gây tranh cãi vì xây dựng tạo hình nữ sĩ Hồ Xuân Hương quá hở hang, khêu gợi Project Sử Hộ Vương hy vọng truyền tải lòng tự hào dân tộc đến với giới trẻ thông qua game nhưng hiện lại đang gây nhiều tranh cãi về tạo hình nhân vật.