Đang xem từ khóa

tăm bông

Suýt điếc vì tăm bông mắc kẹt trong lỗ tai Các bác sĩ chuyên khoa cũng đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng tăm bông.