Đang xem từ khóa

thằn lằn tegu

Không chỉ con người, động vật cũng có thể mắc chứng ‘ái tử thi’ “Ái tử thi” hay còn được biết đến với tên tiếng Anh Necrophillia, là một từ được nhà tâm thần học Richard von Krafft-Ebing nhắc đến lần đầu tiên trong cuốn sách Psychopathia Sexualis xuất bản năm 1886.