Đang xem từ khóa

thị trấn ma

11 thành phố nổi tiếng thế giới bị Trung Quốc 'nhái' lại Không chỉ "chuyên nghiệp" ở mảng "nhái" sản phẩm mà Trung Quốc còn có thể bê y xì đúc cả những thành phố nổi tiếng trên khắp thế giới về.