Đang xem từ khóa

tổng tống mỹ

Hashtag #BunkerBoy nhạo báng Tổng thống Trump trending trên Twitter toàn cầu Twitter dùng hashtag #bunkerboy để đáp trả sắc lệnh thắt chặt an ninh mạng của ông Trump.