Đang xem từ khóa

túi khí cao su

'Quái vật hồ Loch Ness của Trung Quốc' gây xôn xao một vùng hoá ra chỉ là miếng rác cao su khổng lồ Sự thoắt ẩn thoắt hiện của vật thể dài, màu đen trên dòng sông thuộc Trung Quốc khiến nhiều người lo sợ đây là một con thuỷ quái đáng sợ