Đang xem từ khóa

Usman Khan

Một trong những 'anh hùng chống khủng bố' trên cầu London lại từng là hung thủ giết người vừa mãn hạn tù Chống khủng bố có thể giúp một kẻ giết người trở thành anh hùng?
Nếu đồ vật biết nói, bạn nghĩ chúng sẽ 'buôn' chuyện gì với nhau? Đôi khi đồ vật có thể có một đời sống riêng mà chúng ta hoàn toàn không biết...