Đang xem từ khóa

virus zika

'Covid chưa qua, Zika đã tới': Người dân cần chủ động diệt trừ muỗi trong mùa mưa Các cơ quan y tế của Việt Nam đã triển khai kế hoạch tuyên truyền phòng chống virus Zika, quyết không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.