Đang xem từ khóa

vụ cướp

Các siêu kì án quá hoàn hảo để có thể đưa ra lời giải trong lịch sử 'Tội ác hoàn hảo' là cụm từ dùng để mô tả hành vi phạm tội tinh vi đến mức không để lại bất kì bằng chứng nào để cảnh sát có thể khai thác.