Đang xem từ khóa

Yongguk

Scandal tính cách Kim Yong Guk nghiêm trọng như thế nào mà đứng Top 4 search Naver trong 16 tiếng? Sau tin hẹn hò, Kim Yong Guk bị dân mạng khui ra tính cách con người thật và bị fans quay lưng ngay lập tức…