Dễ thương

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Hạ Vũ Hà
Địa điểm đầu tiên trong kế hoạch xâm chiếm thế giới của loài mèo chính là ứng dụng Snapchat.

Không biết từ lúc nào, ứng dụng Snapchat là nơi mọi người cập nhật tất cả tin tức thậm chí cả thời khóa biểu hằng ngày của những chú mèo.

- Tôi nghĩ, loài mèo chuẩn bị xâm chiếm cả thế giới rồi! Loài người hãy cẩn thận nhé!

- Tôi đã lỡ chuyến bay để dắt một chú mèo về nhà vì tôi không thể cưỡng lại đôi mắt ngấn lệ ấy!

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Thương nhau lắm cắn nhau đau đây mà!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Anh là hoàng thượng, ai cấm được anh?
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Điều này thật đáng quan ngại!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Sợ quá!!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Chiếm lấy Snapchat thôi đồng bào ơi!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Hình như có điều gì đó sai sai nhỉ?
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Ba phải làm việc để mua sữa cho con đấy!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Ba ơi! Nhìn con nè, con sẽ đem tiền bảo hiểm về cho ba nhé!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Chào nhé!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat
Đúng là sướng như mèo mà!
Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Loài mèo âm mưu thống trị thế giới, bắt đầu từ... Snapchat

Nguồn bài: Daily Squared