Dễ thương

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Chim Mỏ Rộng

Lồng đèn giấy đỏ là loại lồng đèn truyền thống Việt Nam, có mặt từ làng quê cho đến thị thành mỗi độ Tết Trung Thu.

Ngày xưa cứ đến Trung Thu, trẻ con nào cũng được ba mẹ mua cho lồng đèn giấy kiếng đỏ với đủ thứ hình, nào là cá chép, ngôi sao, gà trống.. Nếu những hình ảnh dưới đây gợi nhớ bạn, thì chắc chắn bạn đã từng có những dịp Trung Thu dữ dội đó.

Đáng buồn là ngày nay do sự cạnh tranh của các loại lồng đèn điện, nhạc, những lồng đèn truyền thống này cũng dần ít đi.

1. Lồng đèn ngôi sao

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Active travel magazines
Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

2. Lồng đèn con bướm

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

3. Lồng đèn cá chép

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

4. Lồng đèn con thuyền

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

5. Lồng đèn con thỏ

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

6. Lồng đèn con ngựa

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

7. Lồng đèn con gà

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet

8. Lồng đèn hoa sen

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Lê Huy

9. Lồng đèn kéo quân

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet
Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Ngoài những lồng đèn giấy đỏ này, 8X 9X cũng không quên lồng đèn giấy xếp, một thời làm mưa làm gió khắp xóm.

10. Lồng đèn giấy xếp

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...

Trung thu tuổi thơ ai mà chẳng có một chiếc lồng đèn...
Nguồn ảnh: Internet