Dễ thương

Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe

Chim Điên
Ai cũng như ai thì chẳng cần phải tị nạnh gì nhau nữa nhỉ?

Động vật xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta, với hình dạng cố định và cũng là đặc điểm nhận biết của chúng. Tuy nhiên nếu tất cả cùng được "đồng bộ hóa" thì sao? Trong dự án này, Aditya Aryanto đã rút ngắn khoảng cách giữa muôn loài khi để chúng cùng "tròn như trái bóng".

Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Anh Aryanto đặt tên cho bộ sưu tập là: Anicube, Aniball, và Aniskin.
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Anh dùng đến công cụ Liquify tools của Photoshop để hoàn thành bộ sưu tập động vật tròn vo
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Ngoài ra, anh cũng sử dụng hình của một số trang như Unsplash và Pixabay cũng như ảnh bạn bè cung cấp. Nên Aryanto muốn nhân đây gửi lời cám ơn đến họ.
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Chú hươu cao cổ mất đi dáng vẻ "người mẫu"
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Không còn vẻ tinh ranh nữa, loài cáo trông thật đáng yêu
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Bay giữa phố phường
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Chú hổ dữ dằn đã mất hết dáng vẻ oai phong của mình.
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Đích thị là gấu mẹ vĩ đại rồi
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Chú voi con, đầu thon thon nhưng cái mình tròn tròn
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Gấu tuyết trong bộ dạng tròn xoe cũng không khác thực tế là mấy
Ở một thế giới khác, không có body-shaming vì tất cả đều... tròn xoe
Chú cừu kiêu sa và diễm lệ
Nguồn bài: Bored Panda