Hài hước

Chó và phận 'cẩu nô' khi sống cùng mèo: Gặp phải roommate ranh ma, bị giành đồ ăn, giường ngủ đã là gì!

Mee
Tuy to xác hơn mèo nhưng chó lại luôn phải ngậm đắng nuốt cay trước các "hoàng thượng" đành hanh khó tính.
"Thế giới này là của hoàng thượng nhé".
"Ra chỗ khác mà chơi nhé chó".
Mèo thầu hết mọi chỗ nằm của boss.
Ở trong đấy mà sám hối đi!
Đi chơi về muộn thì ở ngoài đi nhé.
"Trẫm ăn xong mới đến bọn bây".
Cao cao tại thượng khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Ra đây hoàng thượng bảo kê.
Chú chó tội nghiệp bị "dân anh chị" bao vây.
Thức ăn của boss cũng chỉ là chậu cát của hoàng thượng.
Làm gì nhau nào?
Bị đánh hội đồng chỉ vì trêu gái.
Em biết lỗi rồi hoàng thượng ơi.
Mèo: "Thứ kém sang".