Hài hước

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

Trứng chim
Bạn có đang tăng ca khi đọc bài viết này?

Mối quan hệ giữa sếp và nhân viên luôn đóng một vai trò quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất cũng như hiệu quả của công việc. Một người cương quyết trong công việc nhưng cũng vô cùng tâm lý và vui tính hẳn sẽ hình mẫu "boss" lý tưởng của rất nhiều nhân viên. Tuy nhiên, liệu bạn có may mắn được làm việc với một lãnh đạo mà mình mong ước. Liệu những tình huống dở khóc dở cười dưới đây có làm bạn cảm thấy quen thuộc?

1.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

2.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

3.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

4.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

5.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

6.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

7.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

8.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

9.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

10.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

11.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

12.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

13.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

14.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

15.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

16.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

17.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

18.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

19.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

20.

Loạt ảnh không thể đúng hơn về 'mối nhân duyên' giữa sếp và nhân viên

Nguồn bài: BoredPanda